14 listopada 1905 r. –  Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Grupa „Ordona”. Prawda i legenda strzemieszyckich partyzantów.

***

Życie i kariera wojskowa Henryka Jana Miltona

Henryk Jan Milton (ps. „Ordon”) urodził się w 1903 r. Jego ojciec, Zygmunt pracował jako kolejarz i telegrafista kolejowy. Rodzina Miltonów zamieszkała w Strzemieszycach. Po ukończeniu szkoły powszechnej odbył służbę wojskową, a następnie ukończył szkołę podoficerską. Pracę zawodową rozpoczął jako dobrze zapowiadający się adept krawiectwa. Wysłany przez ojca do Francji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, porzucił ją wstępując do Legii Cudzoziemskiej. Z okresu służby w Legii Cudzoziemskiej wyniósł znajomość kilku języków obcych – w tym niemieckiego. Do Polski wrócił po kilkuletnim pobycie we Francji i Niemczech około 1937 r. W 1939 r. w stopniu starszego sierżanta uczestniczył w kampanii wrześniowej. Pod koniec roku wrócił do rodzinnych Strzemieszyc.

 Henryk Milton z żoną Reginą Foltyn. (Fotografia przedwojenna).

Charakterystyka działalności Grupy „Ordona”

Partyzancki oddział „Ordona” został utworzony w 1941 r. Składał się w wtedy z kilku zdekonspirowanych przez Niemców członków zagłębiowskiej placówki organizacji wojskowej związanej z endecją pod nazwą „Związek Jaszczurczy” (z oddziału Tadeusza Kalembki). „Ordon” ukrywał się przed okupantami przez długi czas dzięki wsparciu strzemieszyckich rodzin – Heliaków i bliskich mu ze względów rodzinnych Foltynów. W 1943 r. grupa liczyła około 30 osób i była podporządkowana Inspektoratowi Armii Krajowej Sosnowiec.

Aktywność oddziału polegała w pierwszym etapie działalności na gromadzeniu żywności, niemieckich mundurów oraz broni. Konspiratorzy zajmowali się też podrabianiem dokumentów – legitymacji i dowodów osobistych przy użyciu niemieckich pieczęci. W leśnej bazie pod Grabocinem czteroosobowy zespół pod kierownictwem Bolesława Machery zajmował się m.in. fałszowaniem kart żywnościowych.  Zakres działalności grupy rozszerzył się także o akcje dywersyjne w okolicach Strzemieszyc, Okradzionowa i Sławkowa. Grupa „Ordona” dokonywała napadów na urzędy, domy niemieckich osadników, przeprowadzała akcje sabotażu na odcinkach kolejowych. Na rozkaz szefa sztabu Okręgu Śląskiego AK płk. Zygmunta „Waltera” Jankego, pod koniec lipca 1943 r. oddział zaatakował w Sosnowcu konwój „Dresdner Banku” zdobywając transport gotówki o wartości 172.000 marek. Równie silne wrażenie na niemieckich oficerach wywarła przeprowadzona w ramach operacji „Taśma” akcja w Zedermanie pod Olkuszem (19 lipca 1943 r.) zakończona opanowaniem przez grupę „Ordona” posterunku straży granicznej (Grenzschutz) i zdobyciem broni.

Obława – tragedia i upamiętnienie

Z relacji płk. Zygmunta „Waltera” Jankego wynika, że komenda okręgowa AK już na początku września dowiedziała się, że Niemcy planują rozbić grupę w lasach sławkowskich. Posiadając tą wiedzę komendant okręgu, pułkownik Janke wysłał do Miltona porucznika Tadeusza Kłapcię („Czeladnika”) z rozkazem natychmiastowego opuszczenia dotychczasowej kryjówki.  „Ordon” wprawdzie zamierzał wycofać się z bunkra na Niwie pod Strzemieszycami do nowej siedziby w okolicznym gospodarstwie, pozwolił sobie na dzień zwłoki, zamierzając tam przenieść zapasy broni i żywności. 7 września 1943 r. podczas nieobecności „Ordona” pod kierunkiem gestapo policja kryminalna, oddziały żandarmerii, policji powiatu olkuskiego oraz kompania szkoły policyjnej w Maczkach otoczyły bunkier i otworzyły ogień do partyzantów. Po kilkugodzinnej walce broniący się w „bunkrze” zostali zastrzeleni przez Niemców. Henryk J. Milton o niemieckim ataku miał dowiedzieć się od okolicznych mieszkańców. Według rodzinnej relacji „Ordon” zmarł w pobliżu bunkra. Łącznik grupy Leszek Wojtusik widział  Niemców, którzy prowadzili przez las zastrzelonego później Bolesława Kociarę.

Ufundowana w 1981 r. z inicjatywy lokalnego koła ZBoWiD tablica pamiątkowa wymienia nazwiska 33 członków grupy „Ordona” zamordowanych przez nazistów w 1943 r. Niemniej liczba osób zmarłych 7 września nie jest pewna, np. wymieniony na liście Czesław Jędryczka zginął podczas wcześniejszej potyczki. Podobne wątpliwości Jan Kmiotek zgłaszał wobec zmarłego w innym terminie Stanisława Płonki. Niedokładne informacje pojawiały się też w niemieckich meldunkach. Komendant policji ochronnej w Sosnowcu, ppłk. Balke nadał wiadomość do prezydenta rejencji katowickiej Waltera Springoruma następującej treści:

„7 września 1943 r. na terenie kompetencyjnym 12 rewiru policyjnego Strzemieszyce lub na terenie kompetencyjnym żandarmerii Sławków została przeprowadzona przez SS, policję państwową i żandarmerię akcja przeciw uzbrojonej bandzie. Zastrzelono 26 bandytów, a 8 aresztowano. Artykuły żywnościowe, broń wszelkiego rodzaju, amunicja, przedmioty umundurowania Wehrmachtu zostały zabezpieczone”.

Lejtnant policji Eichert zameldował natomiast, że podczas trwających do rana walk poległo 22 „bandytów”, jeden został ranny, a jedna kobieta aresztowana. Dzień później ten sam niemiecki oficer pisał o 26 zabitych oraz 8 aresztowanych. O intensywności walk świadczą straty po stronie niemieckiej, które miały wynosić aż 20 poległych i kilkunastu rannych funkcjonariuszy. Świadectwa mieszkańców Strzemieszyc mówią o ciałach 15 Polaków, które przewieziono furmankami w okolice ul. Strzemieszyckiej w celu identyfikacji przez rodziny zmarłych. Do poległych zaliczano z pewnością również ludność cywilną zamordowaną tego dnia przez okupantów za pomoc udzielaną partyzantom. Do grona strzemieszyckich cywilów, którzy padli wówczas ofiarą represji zalicza się 12 osób: małżeństwa – Teofilę i Stanisława Kasprzyków, Annę i Józefa Skrzypków, żonę „Ordona” Reginę Foltyn, rodzinę Kocyków – Marię, Stanisława, Stefana i Zofię oraz Bronisławę Heliak z dwójką dzieci.

Kilkuosobowa sekcja Grupy „Ordona”, która 7 września nie przebywała w bunkrze zdołała się uratować. Nieliczni partyzanci, którzy przebili się przez pierścień okrążenia zasilili niebawem oddział AK „Surowiec” pod dowództwem por. Stanisława Wencla („Twardego”) działający w okolicy Olkusza i Zawiercia. Stan dzisiejszej wiedzy zawdzięczamy w dużej mierze wspomnieniom mieszkańców –  syna „Ordona” i Reginy z Foltynów, Jana Foltyna, Leszka Wojtusika oraz potomka jednego z partyzantów, Mieczysława Witasa.

Henryk J. Milton pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany na stopień podporucznika. We wrześniu 1981 r. z inicjatywy koła ZBoWiD na rozwidleniu dróg przy ul. Strzemieszyckiej i Rudnej postawiono symboliczny pomnik i żelazny krzyż wraz z tablicą nazwiskami poległych. Projekt pomnika opracował były partyzant grupy „Ordona” Ryszard Wojtusik. Przy grobie „Ordona” w czerwcu 1996 r. odbył się uroczysty apel poległych.

Bibliografia

Encyklopedia Dąbrowy Górniczej A-Z, t. 1, red. Stefan Pobideł, Dąbrowa Górnicza 1996.

Jan Kmiotek „Partyzanckie lody grupy Ordona”, Echo Strzemieszyc cz. III, Dąbrowa Górnicza 2000 r.

Tenże, Grupa „Ordona”, „Przegląd Dąbrowski” nr 6 (199) sierpień 2016 r.

Wojciech Kempa, Katastrofa oddziału partyzanckiego NOW – AK ppor. ”Ordona”, https://www.magnapolonia.org/katastrofa-oddzialu-partyzanckiego-now-ak-ppor-ordona/?fbclid=IwAR0y2BEOOOWtCTDhCA4b4W_bQnJMTm_EhyhEmOTDAVXh_Z4bTN5Q43zYZeg, dostęp: 30.08.2023.

Gerard Kulej, Dzielnice Dąbrowy Górniczej w XIX i XX wieku. Okradzionów, [w:] Dąbrowa Górnicza. Monografia, t. 2, Dzielnice Miasta, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 589-655.

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie 1965-1984, sygn. IPN Lu 431/13. Akta karnej pomocy prawnej dot. przesłuchania w charakterze świadka – Leszek Wojtusik w sprawie rozstrzelania partyzantów z oddziału Henryka Miltona ps. „Ordon”, 1980 r.

Artur Ptasiński, W rocznicę zagłady oddziału „ORDONA”, „Kurier Sławkowski” nr 183 październik 2007 r.

Ruch oporu w rejencji katowickiej 1939-1945. Wybór dokumentów, oprac. Zofia Boda-Krężel, Bogdan Kobuszewski, Jadwiga Osojca, Mieczysław Wrzosek, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1972.

Mieczysław Starczewski, Okupacja Dąbrowy Górniczej w latach 1939-1945, [w:] Dąbrowa Górnicza. Monografia, t. 2, Dzieje Miasta, Dąbrowa Górnicza 2019, s. 23-101.

Zygmunt Walter – Janke, W Armii Krajowej na Śląsku, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1986.

https://dabrowa.pl/dg_historia_pomniki-historyczne_strzemieszyce.htm, dostęp: 31.08.2023.

 

Opracował: Mateusz Siembab

Zobacz także

Kontakt

Pomóż nam stworzyć

kronikę wydarzeń bohaterów i miejsc!

Jeśli posiadasz w domowym archiwum zdjęcia, notki prasowe, czy inne materiały, którymi chciałbyś się z nami podzielić, śmiało – napisz do nas! Dołożysz swoją cegiełkę do wspaniałego przedsięwzięcia, które będzie służyć i edukować nas jeszcze przez wiele pokoleń.

Jeśli chcesz podzielić się z nami częścią swojej historii,
prześlij je za pomocą poniższego przycisku

Bądź na bieżąco

Newsletter

Chcesz dostawać od nas informacje o najnowszych wydarzeniach, wystawach i artykułach? Zapisz się!

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera